Geçici işçiler için en düşük emeklilik ve personel düzenlemelerini içeren teklif kabul edildi.

0

Asgari emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasını ve geçici işçilere kadro verilmesini içeren kanun tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde ödenen 1100 lira, gelir ve aylığı alanların gelir ve aylık ödemelerini 2019 yılında alması şartıyla 2000 liraya çıkarılacak. tatil ayı

Kayıtlara göre 5 bin 500 lira olarak belirlenen aylık asgari ödeme tutarı, yaşlılık/maluliyet/ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahipleri için 7 bin 500 liraya çıkarılacak.

Geçici istihdam süresi

Kanun taslağı ile geçici istihdamın süresi kurumların ihtiyaçları doğrultusunda uzatılmaktadır.

AA’ya göre geçici pozisyonlarda çalışanların çalışma süreleri aynı vize süresi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinden kuruluşun bağlı olduğu veya ilişki içinde olduğu idare, kurum ve bakanlık sorumlu olacaktır.

İdare, kurum ve kuruluşlarda çalıştırılan kalfalar, çalıştıkları işyerlerinde geçirdikleri hizmet sürelerine göre bu işyerlerinde boş kalan kadrolu kadrolara nakledilecekler.

Ek, sağlık personeli veya kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen pozisyonlardaki uzman doktorlar ile personel arasında ücret dengesini sağlayacak.

Komite teklifte yeni bir madde oluşturdu.

Buna göre, hak sahiplerine vefatları halinde ödenecek teminat ve aylıklar en az 7.500 lira olacak.

Öte yandan kabul edilen teklifle, teklif maddelerinin yürürlük tarihlerinde değişikliğe gidildi. Harp gazilerinin aylıkları, ölüm halinde yakınlarına ödenen aylıklar ve güvenlik personelinin aylıklarına ilişkin düzenlemeler 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Nisan ödeme döneminden itibaren uygulanacak olan asgari emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılmasına ilişkin madde; Yüksek yargı mensuplarının özlük haklarına ilişkin maddeleri teklifin yayımını takip eden ay başında, uzman tabipler ile kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara ilişkin maddesi ise teklifin yayımını takip eden ayın 1’inde yürürlüğe girecek. yayın ve diğer makaleler yayınlandığı gün.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

seo paket