İklim değişikliği nedir ve sonuçları nelerdir?

0

Ancak bilim insanlarına göre iklim değişikliğinin arkasındaki itici güç, başta kömür, petrol ve gaz olmak üzere 19. yüzyıldan beri insan faaliyetleri tarafından tüketilen fosil yakıtlar olmuştur.

“İklim değişikliği” veya “İklim krizi”, Dünya’nın ortalama sıcaklığındaki küresel değişiklikleri ve sıcaklık değişikliklerinin sonuçlarını ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

Birleşmiş Milletler tanımına göre iklim değişikliği, zaman içinde sıcaklık ve hava koşullarında meydana gelen değişiklikleri ifade eder.

İklim değişikliği, güneş döngüsündeki değişiklikler gibi doğal olarak da meydana gelebilir. Ancak bilim insanlarına göre iklim değişikliğinin arkasındaki itici güç, başta kömür, petrol ve gaz olmak üzere 19. yüzyıldan beri insan faaliyetleri tarafından tüketilen fosil yakıtlar olmuştur.

Bu fosil yakıtlar, Dünya’yı bir battaniye gibi saran, güneşin ısısını hapseden ve sıcaklıkları yükselten sera gazı emisyonları üretiyor.

Karbondioksit ve metan, iklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarına örnektir.

Bunlar, bir arabayı çalıştırmak için benzin veya bir binayı ısıtmak için kömür kullanmanın sonucudur.

Ana emisyon kaynakları, düzenli depolama, enerji, sanayi, ulaşım, binalar ve tarımı içerir.

Dünyanın ortalama sıcaklığı aşağı yukarı dalgalanabilir, ancak Sanayi Devrimi’nden bu yana eskisinden çok daha hızlı yükseliyor.

Sıcaklıktaki bu artışın, deniz seviyelerinin yükselmesi ve aşırı hava koşulları (sel veya kuraklık gibi) gibi gezegenin çevresi üzerinde bir etkisi vardır.

Sera gazları, iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya neden olan gazlardır.

Karbon dioksit (CO2), azot oksit (N2O) ve metan (CH4) ve diğer birçok sera gazı türü vardır. Dünya atmosferindeki ana sera gazları. NF3, SF6 ve halojenli hidrokarbonlar gibi insan yapımı sera gazları da vardır.

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin arttığı ve milyarlarca insanın risk altında olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

Önümüzdeki 20 yıl içinde küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceye ulaşacağı öngörülürken, dünya birçok kaçınılmaz iklim riskiyle karşı karşıyadır ve 1,5 derece sınırının kısa süreli aşılması bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurma riskini taşımaktadır.

net sıfır

Net-sıfır, atmosfere salınan emisyon miktarının aynı miktarın atmosferden atılarak dengelenmesi anlamına gelir. Bu, emisyon üretmemek anlamına gelmez.

Bu nedenle havaya karışan her sera gazı molekülü için bir tane çıkarıyoruz. Bu, yeni ormanlar oluşturmak gibi karbon depolayan yerler yaratılarak yapılır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

seo paket