İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay'dan çalışanlara mesaj: “Toplu sözleşme imzalanmazsa kazanılmış haklar tehlikeye girecek” – GÜNDEM

İlgili yasaya göre süresi dolan toplu iş sözleşmesi hükümlerinin uygulanamayacağını vurgulayan Başkan Tugay, şunları söyledi: “Yetkili sendikanın yasal sınırlar içerisinde sözleşme imzalamaması durumunda mevcut sosyal bütçe tazminat ödemesinin temel bir yasal düzenlemesi bulunmamaktadır. evet, çünkü sözleşme yok.” İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, belediye çalışanlarına gönderdiği mesajında ​​şu ifadelere yer verdi.“Sevgili iş arkadaşlarım,Bilindiği üzere, belediyeler ve bağlı kuruluşlarında işçi statüsünde olmayan kamu görevlilerine sosyal bütçe ödeneğinin, belediye ile yetkili sendika arasında yapılacak sözleşme ile aylık tutarın ödenmemesi şartıyla ödenmesinin yasal dayanağı 5664 sayılı Kanun uyarınca toplu sözleşmede belirlenen azami tutarı aşmak. 4688 sayılı kanun hükmünde kararnamedir. 375.2024-2025 yıllarına ilişkin 7'nci vekâlet toplu iş sözleşmesinin mahalli idare hizmetleri şubesine ilişkin bölümünün 1'inci maddesinde bu ücretin aylık azami tutarı kamu çalışanının en yüksek maaşının %120'si olarak belirlenmiştir. (ek gösterge dahil) ve mevcut tutarının %20 vergi dilimine uygun olması; brüt 8.673,60 TL, net 6.873,31 TL.Sayılı yasaya göre. 4688 sayılı Kanuna göre bu tazminatın ödenmesinin ön şartı, belediye başkanının konuya ilişkin teklifinin Kent Konseyi tarafından kabul edilmesi ve dolayısıyla yetkili sendika ile sözleşme imzalanmasıdır.6564 sayılı kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak. 4688 sayılı Belediye Başkanı olarak, geri dönen personele sosyal eşitleme ödeneği ödenmesine ilişkin 05/13/2024 tarihli teklifle Kent Konseyi'ne teklifte bulundum. Teklif Belediye Meclisi'nde kabul edildi 6662 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde belirtilen kriterleri sağlaması şartıyla kabul edildi. 4688 sayılı Kanuna uygun olup, tüm kamu çalışanları için yürürlükte olan 7. dönem toplu iş sözleşmesinin ilke, esas ve sürelerine uyar.Gördüğünüz gibi Bana verilen yetki sınırları belli bir yetkidir. Bu sınır kanunun belirlediği şartlara uygunluktur.Kanunların ve dolayısıyla Kent Konseyi'nin bana vermediği ve veremeyeceği hiçbir yetkiyi kullanamayacağım açıktır. Nasıl ki ben hiçbirinizden hukuka aykırı davranmanızı istemeyeceğim gibi, sendikalar da benden hukuken karşılayamayacağım bir talepte bulunmamı istememelidir.Şu ana kadar yaşanan iş bırakmalar ve benzeri eylemler, belediye başkanı olarak benim bu konuda risk alamamamla bağlantılıdır.Mevzuatın belirlediği sınırı aşan ödemeler nedeniyle daha önce af çıkarılmış olması, bunun tekrarlanabileceğinin garantisi değildir. Böyle bir beklenti nedeniyle risk almanın düşünülemeyeceğini siz de kabul edeceksiniz. Kişi veya kurumlar, gerçekleşmesi halinde karşılayabileceklerini düşündükleri durumlar nedeniyle risk alabilirler.Belediyemizde yıl içinde gerçekleşen gelir, gider ve mal varlığına ilişkin hesap ve işlemlerin kanunlara ve diğer yasal düzenlemelere uygunluğu her yıl Sayıştay tarafından doğrulanmakta ve kamunun zarara uğramasına neden olabilecek hususlar tespit edilmektedir.Yasal sınırı aşan sosyal bütçe tazminat ödemeleri nedeniyle sadece Aralık 2022 için belirlenen kamu zararı tutarı 16.944.073,89 TL, 2023 yılı tamamı için hesaplanan kamu zararı tutarı ise 346.203 0,239,63 TL oldu.Sayıştay'ın kamu zararının tazminine karar vermesi halinde sorumluların, kararda beyan edilen kamu zararını tek tek veya birlikte tazmin etmeleri gerekir.Kararlarda müşterek ve müteselsil sorumluluktan bahsedildiğinden, Belediye Başkanı, harcama yetkilisi ve uygulayıcı yöneticilerin her biri, harcama birimi başına tespit edilen kamu zararından payları oranında değil tamamıyla sorumlu tutulmaktadır.Dolayısıyla sözleşmenin imza sahibi olan Belediye Başkanı, tüm harcama birimlerinin sorumluları arasında yer alan kamu zararının tamamından sorumludur.Daire Başkanları, harcama yetkilisi olarak Daire Başkanlığı şubelerinde meydana gelen tüm kamu zararlarından sorumludur. Uygulayıcı olarak imzalanan harcamalar nedeniyle uğranılan tüm kamu zararlarından şube yöneticileri (veya diğer yetkililer) sorumludur.Dolayısıyla hem kanunun hem de Kent Konseyi'nin bana verdiği yetkileri aşarak, yasal sınırları aşan bir sosyal bütçe sözleşmesi imzaladığımda, bundan doğan sorumluluk kapsamı sadece benim değil, daire başkanlarının ve şubelerin de sorumluluğunda olacaktır. Harcama yetkisi ve uygulama yöneticisi olarak bunu uygulamak zorunda kalacak yöneticiler. Sayıları 300'e yaklaşan bu arkadaşlarımın, imzalamadıkları bir sözleşme nedeniyle gelirlerinin çok ötesinde mali sorumlulukla karşı karşıya kalmalarını bir kamu yöneticisi ve insan olarak kabul etmem mümkün değil.Genel muhasebe kanununda n. 1050 sayılı kanundan önce yürürlüktedir. 5018 sayılı Kanun uyarınca, ödemeyi yapan yetkili, yasadışı bir ödemenin yapıldığını tespit edebilir ve tüm sorumluluğu üstlenebilir. Sayılı kanundan beri. 5018 yöneticiye böyle bir yetki vermiyor, ben istesem de meslektaşlarımın sorumluluğunu alabilecek yetkiye sahip değilim.Öte yandan bir başka konuya da dikkatinizi çekmek isterim; Kanunun 32'nci maddesinin ikinci fıkrasında; 4688: «Kontrol edilecek sözleşme, toplu sözleşmenin süresiyle sınırlı olacak ve sözleşmenin süresi hiçbir şekilde müteakip mahalli idareler genel seçimlerinin tarihini aşamayacaktır. . Toplu sözleşme süresiyle sınırlı olmak üzere mahalli idareler genel seçim tarihinden itibaren üç ay içinde sözleşme yapılabilir. Bu sözleşme kapsamında yapılan ödemeler kazanılmış haklar olarak kabul edilmez.' hüküm nedeniyle Süresi dolan toplu sözleşme hükümleri artık uygulanmaz.Yetkili sendikanın yasal sınırlar içerisinde sözleşme yapmaması durumunda, sözleşme olmadığı için sosyal bütçenin mevcut tazminatının hukuki dayanağı yoktur.“En içten sevgilerimle.”Kaynak: (guzelhaber.net) Güzel Haber Masası

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

—–Sponsorlu Bağlantılar—–

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir