SPK Kripto Varlık Denemesinin Detaylarını Açıkladı – Son Dakika Ekonomi Haberleri

SPK'nın kripto para hizmet sağlayıcılarına ilişkin yaptığı duyuruda, söz konusu düzenlemeyle Türkiye'de faaliyet gösteren veya faaliyet gösterecek kripto para hizmet sağlayıcılarının, ilgili kanun kapsamında Kurulun düzenleme ve denetleme yetkisi altına alındığı belirtildi. .

Duyuru, söz konusu mevzuat kapsamında kripto varlıkların alım satımı, talep ettikleri takas, transfer ve depolama hizmeti ile transfer hakkı sağlayan kripto varlıkların veya özel anahtarların muhafazası ve yönetimini içeriyor. bu varlıklara ilişkin portföyden düzenli, ticari veya mesleki bir faaliyet olarak gerçekleştirilmektedir. Her türlü ortamın Kanun kapsamına girdiği, uymayanlar hakkında ilgili maddeler uyarınca işlem yapılacağı belirtildi. Kanunlarla belirlenen yükümlülükleri yerine getirmek.

BİLDİRİM VERMEK ZORUNLU OLACAK

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“6362 sayılı Kanuna yönetmelik ile eklenen geçici 11 inci maddesinin birinci fıkrasında, 'Bu maddeyi düzenleyen kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kripto para hizmet sağlayıcılığı faaliyetlerinde bulunanlar, Kurula başvuruda bulunurlar. Kanunun 35/B maddesi uyarınca, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Kurulca belirlenecek belgeler ile yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Kurula başvurulması gerekmektedir. 35 ve 35/C maddeleri hükümleri uyarınca çıkarılacak ikincil mevzuatta belirtilen şartları yerine getirerek faaliyet göstermek üzere izin almak için gerekli başvuruları yapacaklarını veya tasfiye işlemine gireceklerini beyan eden beyanda bulunmaları gerekmektedir. müşterilerin hak ve menfaatlerine zarar vermeyecek şekilde üç ay içerisinde karar vereceklerini ve tasfiye sürecinde yeni müşteri kabul etmeyeceklerini kanunun yürürlüğe girmesinden sonra iş kurmak isteyenlerin işlerine başlamadan önce Kurula başvurmaları ve beyan etmeleri gerekmektedir. ikincil mevzuatta belirlenen koşulları yerine getirerek faaliyet izni almak için gerekli soruları sunacaklardır. Bu fıkra kapsamında Konseye yapılan başvurular Konseyin internet sitesinde yayımlanır. Tasfiye edilecek kuruluşlar bu durumu internet sitelerinde duyurmakta, ayrıca müşterilerini e-posta, SMS, telefon ve benzeri iletişim araçlarıyla bilgilendirmektedir.' tedarik dahildir. Bu kapsamda, 2 Temmuz 2024 tarihinden itibaren kripto varlık hizmet sağlayıcısı faaliyeti yürüten ve sürdürme niyetinde olanların, geçici 11'inci maddenin birinci fıkrası uyarınca beyanlarını yazılı olarak Konsey'e sunmaları gerekmektedir. Gerekli bilgi, belge ve açıklamalarla birlikte 2 Ağustos 2024 tarihine kadar iletilecektir.”

Duyuruda, 2 Temmuz 2024 tarihinden itibaren kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürüten ve bu faaliyete devam etmek istemediği için tasfiye kararı verenlerin, tasfiye kararı vereceklerini ve bu faaliyeti gerçekleştirmeyeceklerini belgeleyen kendi beyanlarını ibraz etmeleri gerekecek. 2 Ağustos 2024 tarihine kadar tasfiye sürecinde yeni müşteri kabul edeceklerini ve tasfiye sürecine nasıl devam edeceklerini gerekli formlarla ileteceklerdir. Planlarına ilişkin beyanlarını SPK'ya yazılı olarak sunmaları gerektiğini unutmayınız.

Duyuruda, “Bu kapsamda kanun uyarınca 2 Ekim 2024 tarihine kadar tasfiye kararı vermesi gerekecek olan kuruluşlar, bu durumu 6 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla internet sitelerinde duyuracaklardır. 6102 ile müşterileriyle e-posta, kısa mesaj, telefon ve benzeri iletişim araçlarıyla da iletişim kuracak.” “Bildirimlerin müşterilere doğru şekilde iletilmesi sorumluluğu tasfiye edilecek kuruluşlara aittir.” Söylendi.

“İŞLETME İZNİ İSTEĞİ”

Tebliğde, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ancak Kurul tarafından çıkarılacak ikincil düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden önce faaliyetlerine başlamak isteyen kuruluşların, bu bildirimler uyarınca SPK'ya yazılı olarak bildirimde bulunmaları gerektiği belirtildi. Geçici 11 inci maddenin birinci fıkrasına, faaliyetlerine başlamadan önce gerekli bilgi, belge ve açıklamalarla birlikte aşağıdakiler eklenmiştir:

“Konsey’e yapılan başvurular, Kurulumuz internet sitesinde “Kripto Para Kuruluşları/Hizmet Sağlayıcıları” sekmesi altında “Faaliyette olanlar listesi” ve “Tasfiye beyanında bulunanlar listesi” olmak üzere iki ayrı liste halinde duyurulacaktır. Güncel listelere https://spk adresinden ulaşılabilir. Bunlara gov.tr/kurumlar/kripto-varlik-hizmet-saglayicilar adresinden ulaşılacaktır. Eksik veya yetersiz başvurular hiçbir şekilde “Operatör Listesi”ne dahil edilmeyecektir. Bu listede yer almayan kuruluşlar, Kanun uyarınca Kurulumuz tarafından çıkarılacak ikincil düzenlemeler sonrasında “Konseyin izni alınmadan faaliyet yapılamaz. Bu listede yer alan kuruluşlar faaliyetlerine devam edecek ve ayrıca ikincil mevzuatta belirtilen şartlarda faaliyet izni isteyeceklerdir.”

Duyuruda, belirlenen süre içerisinde ve prosedürde SPK'ya başvurmayanlar hakkında Kanun'un 99/A ve 109/A maddeleri uyarınca işlem yapılabileceği ve şu hususlara dikkat edildiği belirtildi:

“Tasfiyeye girmeyi tercih eden veya belirlenen süre içerisinde Kurula başvurmayan kurumlar nezdinde hesap sahibi olan müşterilerin transfer taleplerine bu kurumların uymaması, uygulama kapsamında kripto para hizmet sağlayıcısının izinsiz faaliyette bulunması suçunu teşkil edecektir. 109/A maddesi uyarınca bu kişilere üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar hapis cezası ile ceza verilebilecektir. Kanunda, “Yurtdışında kurulu platformların Türkiye'de yerleşik kişilere karşı gerçekleştirdiği faaliyetler veya Kurul tarafından belirlenecek düzenlemeler çerçevesinde kripto paralarla ilgili yasaklanan her türlü faaliyet” ifadeleri yer alıyor. Bunları Türkiye'de ikamet edenlere teklif edin”. Kripto para hizmetlerinin izinsiz sağlanması, yabancı menşeli platformlar aracılığıyla Türkiye'de işyeri açılması, Türkçe web sitesi oluşturulması, kripto para hizmetlerinin doğrudan ve/veya Türkiye'de yerleşik kişi veya kurumlar aracılığıyla pazarlaması ve/veya tanıtımı ve/veya tanıtımı Faaliyetlerin Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olduğu varsayılmaktadır. “Faaliyetlerin Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olup olmadığının belirlenmesine ilişkin ek kriterler Kurul tarafından belirlenebilir.” hükümleri yer almaktadır. Kanun'un 99/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen Türkiye'de ikamet eden kişilerin yurtdışındaki faaliyetleri en geç 2 Ekim 2024 tarihine kadar durdurulmalıdır. Bu tarihten sonra Kanunun 99/A ve 109/A maddeleri hükümleri uygulanır. Türkiye'de ikamet eden kişilere karşı belirlenen faaliyetlerde bulunmaya devam edenler hakkında kanun uygulanacaktır.

Duyuruda, müşterilerin kripto paraları nakite veya nakit paraları kripto paraya çevirmelerine ve kripto para transferi yapmalarına olanak sağlayan, Türkiye'de bulunan ATM ve benzeri elektronik işlem cihazlarının işlemlerinin 2 Ekim 2024 saat 20.00'ye kadar durdurulması gerektiği belirtildi. Bu tarihten sonra faaliyetlerine devam edenler ile fırsat sunanlar hakkında Kanunun 99/A ve 109/A maddeleri hükümlerinin uygulanacağı belirtildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir